Davet

Sayın Meslektaşım,

03 Temmuz 1992’de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, kurulduğu tarihten beri multidisipliner çalışma anlayışına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmüş, aynı zamanda kanser alanındaki hızlı gelişmeleri yakalama gayreti içinde olmuştur. Günümüzde kanserin her alanındaki gelişmeler geçmiş yıllara oranla çok daha hızlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu anlamda son yıllarda kanserin oluşumunda rol alan spesifik moleküler anormalliklerin saptanması ve bunlara yönelik hedef ilaçların kullanılması ve yine yakın zamanda kanserin immünolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve bu amaçla immunoterapilerin kullanılması onkoloji alanında çığır açan yaklaşımlar olmuştur.

Enstitümüz ilk olarak kuruluşunun 10. yılı olan 2002 yılında “1.Dokuz Eylül Onkoloji Günleri Sempozyumu”nu düzenlemiştir. O günden itibaren gelenekselleşen bu toplantılara, bu yıl da bir yenisini ekleyerek devam etmeyi planladık. Bu yılki sempozyumu, son yıllarda onkoloji alanındaki hızlı gelişmelerin önemli kısımlarından birini oluşturan moleküller temelli tedaviler konusunda yapmayı amaçladık. Bilindiği üzere moleküler temelli tedavilerin planlanmasında moleküler testler büyük önem taşımaktadır. Enstitümüzde aynı zamanda temel onkoloji ve tranlasyonel onkoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarının varlığı bu konunun eğitim ve akademik boyutuna da ayrı bir anlam katmaktadır. Bu doğrultuda “Temelden Kliniğe Onkoloji” konsepti ile hazırlanan bu yılki programda bir yandan kanserin moleküler temelleri tartışılacak, diğer yandan da buna yönelik tedavi seçenekleri ve gelecekten beklentiler ele alınacaktır.

Bu yola gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

 

Düzenleme Kurulu Adına

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 Sempozyum Eş Başkanı

Prof.Dr. İlhan ÖZTOP

Sempozyum Eş Başkanı

 

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Nur OLGUN

İlhan ÖZTOP

Işıl SOMALI

Safiye AKTAŞ

 

Bilimsel Sekreterya

Işıl SOMALI

Safiye AKTAŞ


Bilimsel Kurul

Ahmet DEMİRKAZIK

Ahmet ÖZET

Arzu YAREN

Ayşe Pınar ERÇETİN ÖZDEMİR

Aziz KARAOĞLU

Berna ÖKSÜZOĞLU

Burçak KARACA

Derya Hopancı BIÇAKLI

Dicle GÜÇ

 Elif ATAĞ

Erdem GÖKER

Fatih KÖSE

Feyyaz ÖZDEMİR

Fulden YUMUK

Gamze Gököz DOĞU

Gizem Çalıbaşı KOÇAL

Hasan Şenol COŞKUN

Hilal KOÇDOR 

Hülya ELLİDOKUZ

Hülya YAZICI

Hüseyin Salih SEMİZ

İbrahim PETEKKAYA

İlhan ÖZTOP

İrfan ÇİÇİN

Işıl SOMALI

İsmail ÇELİK

Lale DOĞAN

Lütfiye DEMİR

Mahmut GÜMÜŞ

Mine DOLUCA

Murat KOÇER

Mustafa ERMAN

 Namık ÇEVİK

Necla DEMİR

Nezih MEYDAN

Nil Molinas MANDEL

Nur OLGUN

Nuri KARADURMUŞ 

Oğuz DİCLE

Oktay TARHAN

Olçun Ümit ÜNAL

 Özgür TANRIVERDİ

Özlem ER

 Özlem YERSAL

Rüçhan USLU

Rüksan ÇEHRELİ 

Sabri BARUTCA

Sadettin KILIÇKAP

Safiye AKTAŞ

Seher Nazlı KAZAZ

Sema Sezgin GÖKSU

Semra DEMOKAN

Semra PAYDAŞ

 Serdar TURHAL

Şuayip YALÇIN

Tarık SALMAN

Tarkan YETİŞYİĞİT

Tuğba YAVUZŞEN

Tülay Tüzel AKMAN

Uğur YILMAZ

Umut VAROL

Utku OFLAZOĞLU

Yasemin BASKIN

Zekiye ALTUN  

 

Bilimsel Program

10 Kasım 2017, İzmir
13:00-13:30 Açılış konuşması, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Nur OLGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü 
Erdal ÇELİK Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
1. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-I
Oturum Başkanı: Ahmet ÖZET, Namık ÇEVİK
13:30-13:50 Moleküler İncelemelerde Heterojenite ve Örnekleme
Konuşmacı: Dr. Safiye AKTAŞ
13:50-14:10 Onkolojide Biyomarker Geliştirme ve Yeni Biyomarkerlar
Konuşmacı: Dr. Zekiye ALTUN 
14.10-14.30 Onkolojide Laboratuardan Kliniğe Genetik Testler
Konuşmacı: Dr Hülya YAZICI 
14.30-14.50 Kahve Arası
2. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-II
Oturum Başkanı: Nur OLGUN, Oğuz DİCLE
14:50-15:10 Kanserde Epigenetik Mekanizmalar ve Klinik Önemi
Konuşmacı: Dr. Semra DEMOKAN
15:10-15:30 Metastazın Moleküler Mekanizmaları
Konuşmacı: Dr.Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL  
15:30-15:50 Onkolojide Nanotıp
Konuşmacı: Dr. Yasemin BASKIN 
3. Oturum - Temel Onkoloji Oturumu-III
Oturum Başkanı: Mine DOLUCA, Hülya ELLİDOKUZ
15:50-16:10 Kanser ve Hipoksi 
Konuşmacı: Dr. Lale DOĞAN
16:10-16:30 Moleküler İmmunoonkolojide Yenilikler
Konuşmacı Dr.Ayşe Pınar ERÇETİN ÖZDEMİR
16:30-16:50 İmmunoloji Araştırmalarının Kliniğe Yansıması
Konuşmacı: Dr. Dicle GÜÇ
11 Kasım 2017, İzmir
4. Oturum - Meme Kanseri Oturumu
Oturum Başkanı: Fulden YUMUK, Rüçhan USLU
09:00-09:20 Meme Kanserinde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı:Dr. Özlem ER
09:20-09:40 Meme Kanserinde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Berna ÖKSÜZOĞLU 
09:40-10:00 Meme Kanseri Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. Tarkan YETİŞYİĞİT 
5. Oturum - Melanoma Oturumu
Oturum Başkanı: İsmail ÇELİK, Uğur YILMAZ
10:00-10:20 Melanomada Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Salih SEMİZ 
10:20-10:40 Melanomada Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Özlem YERSAL
10:40-11:00 Melanoma Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. Umut VAROL
11:00-11:20 Kahve Arası
6. Oturum - Kolorektal Kanser Oturumu
Oturum Başkanı: Berna ÖKSÜZOĞLU, Özlem ER 
11:20-11:40 Kolorektal Kanserde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Özgür TANRIVERDİ 
11:40-12:00 Kolorektal Kanserde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Gamze GÖKÖZ DOĞU
12:00-12:20 Kolorektal Kanser Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. Nuri KARADURMUŞ
12:20-13:30 Öğle Yemeği
7. Oturum - Akciğer Kanseri Oturumu
Oturum Başkanı:Feyyaz ÖZDEMİR,  İlhan ÖZTOP
13:30-13:50 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Sadettin KILIÇKAP 
13:50-14:10 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı:Dr Fulden YUMUK 
14:10-14:30 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. Sema SEZGİN GÖKSU
8. Oturum - Baş-boyun Kanserleri Oturumu
Oturum Başkanı: Murat KOÇER, Tuğba YAVUZŞEN
14:30-14:50 Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Necla DEMİR
14:50-15:10 Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Tarık SALMAN 
15:10-15:30 Baş-Boyun Kanserleri Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. Olçun Ümit ÜNAL 
15:30-15:50 Kahve Arası
9. Oturum - Jinekolojik Kanserler Oturumu
Oturum Başkanı:  Hasan Şenol COŞKUN, Nezih MEYDAN
15:50-16:10 Jinekolojik Kanserlerde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Tülay TÜZEL AKMAN 
16:10-16:30 Jinekolojik Kanserlerde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Lütfiye DEMİR
16:30-16:50 Jinekolojik Kanser Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. İbrahim PETEKKAYA
10. Oturum -  Moleküler Onkolojide Direnç 
Oturum Başkanı:  Mehmet ALAKAVUKLAR
16:50-17:10 Moleküler Temelli Tedavilerde Direnç Mekanizmaları
Konuşmacı: Dr. Semra PAYDAŞ
17:10-17:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Elif ATAĞ
12 Kasım 2017, İzmir
11. Oturum - Ürolojik Tümörler Oturumu
Oturum Başkanı: Erdem GÖKER, Aziz KARAOĞLU
09:00-09:20 Böbrek Tümörlerinde Moleküler Mekanizmalar
Konuşmacı: Dr. Feyyaz ÖZDEMİR 
09:20-09:40 Böbrek Tümörlerinde Moleküler Temelli Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Mustafa ERMAN 
09:40-10:00 Böbrek Tümörlerinin Tedavisinde Gelecekten Beklentiler
Konuşmacı: Dr. İrfan ÇİÇİN 
10:00-10:20 Kahve Arası
12. Oturum - Moleküler Temelli Tedavilerde Yan Etki Yönetimi
Oturum Başkanı: Sabri BARUTCA, Işıl SOMALI
10:20-10:40 Monoklonal Antikor Tedavilerinde Yan Etki Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Utku OFLAZOĞLU 
10:40-11:00 Tirozin Kinaz İnhibitör Tedavilerinde Yan Etki Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Seher Nazlı KAZAZ 
13. Oturum - Klinik Moleküler Nütrisyonun Bugünü ve Geleceği
Oturum Başkanı: Arzu YAREN , Oktay TARHAN
11:00-11:20 Tümör Biyolojisi ve Moleküler Beslenme İlişkisi
Konuşmacı: Dr.Rüksan ÇEHRELİ 
11:20-11:40 Hücreden Kliniğe Moleküler Nütrisyon Tedavisi: Ne Yapabiliriz? Ne Yapmalıyız?
Konuşmacı:Dr. Diyet Uzm. Derya HOPANCI BIÇAKLI
11:40-12:00 Kapanış

Kayıt

 

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ


 KAYIT VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ
HEKİM KAYIT KONAKLAMA PAKET ÜCRETİ-TEK KİŞİLİK ODA 1500 TL
HEKİM KAYIT ÜCRETİ 700 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ KAYIT KONAKLAMA  ÜCRETİ-TEK KİŞİLİK ODA 1500 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ KAYIT ÜCRETİ 700 TL

 KAYIT KONAKLAMA ÜCRETLERİNE DAHİL HİZMETLER
* Kayıt + Konaklama Paketi:Wyndham Grand Otel,İzmir 2 gece, oda kahvaltı konaklama,
Toplantı, Kurs ve Uydu sempozyumlarına katılım.
Sempozyum Kayıt Ücretleri: Toplantılara, Kurslara ve Uydu Sempozyumuna katılım,Toplantılar dahilindeki öğle yemekleri ve kahve ikramlarını kapsamaktadır.

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Sempozyuma kayıt işlemleri online olarak yukarıda bulunan link aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Dalya Turizm Kongre & Organizasyon Hizmetleri Kayıt ücretini sistem üzerinden kredi kartı veya havale ile ödeyebilirsiniz. Havale ile gerçekleştirilen ödemeler için dekontu aycan@dalyatur.com mail adresine göndermenizi önemle rica ederiz.

Dekont tarafımıza ulaştığında kayıt konfirmasyonunuz en kısa sürede sizlere gönderilecektir.Kayıt - Konaklama ve ekstra gece talepleriniz için aycan@dalyatur.com adresinden bilgi alabilirsiniz. 
 

Hesap Adı: Dalya Turizm
Banka: Yapı Kredi Bankası
Şube: SANAYİSİTESİ / İZMİR (220)
Hesap No: 70989518
IBAN: TR34 0006 7010 0000 0070 989518

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi İçin Tıklayınız.

 Son gönderim tarihi: 25 Ekim 2017

 

ÖZET YÜKLEME KURALLARI

 

 • 6. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu bildirileri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile toplanır.
 • Kelime sayısı 300 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Başlık, adı-soyadı (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.
 • Özetin amaç, method, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi zorunludur.
 • Anahtar Kelimeler: en fazla 5 adettir.
 • Kaynakça; makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:203, Yıl:35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s.9-45
 • Bildiri içinde yer alan şekil, tablo, resim ve fotoğraflar sistemde bulunan dosya yükleme butonundan .docx formatında yüklenir. Dosya bildiri yazım kurallarına uygun olarak özet metninin tamamını içerecek şekilde düzenlenmeli ve sayfa sınırlarını aşmamalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
 • Yüklenen sözel bildiriler poster bildiri olarak değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Kurul’a aittir, değişiklik olması durumunda Dalya Turizm aracılığı ile yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 2 Ekim 2017 tarihine kadar sempozyum kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm sempozyum materyellerinden çıkarılacaktır.
 • Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Düzenleme Kurulu tarafından çalıştığı birime sempozyum sonrası bildirilir.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. Bildiri son gönderim tarihinden (2 Ekim 2017)önce bildirinizde bulunan hata ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

SÖZEL SUNUM ÖZELLİKLERİ

 

 • Sözel bildirilerin sunum özellikleri ve sürelerine Düzenleme Kurulu karar verir. Verilen karara istinaden sözel bildiri sahipleri en geç sempozyum 1 hafta önce bilgilendirilecektir.

 

POSTER SUNUM ÖZELLİKLERİ

 

 • Poster boyutları 70 x 50 cm (yükseklik x en)
 • Poster tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.
 • Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. 

Genel Bilgiler

SEMPOZYUM YERİ VE TARİHİ:

6.Onkolojide Arayışlar Sempozyumu 10 - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında Wyndham Grand Otel, İzmir'de düzenlenecektir. 

SEMPOZYUM MERKEZİ 

Wyndham Grand Otel, İzmir - İnciraltı Mahallesi, No:, İnciraltı Cd. No:67, 35330 İzmir/Balçova

SEMPOZYUM DİLİ

Toplantı dili Türkçe’dir.

KAYIT MASASI

Kayıt masaları 10 - 12 Kasım 2017  tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

YAKA KARTI

Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

TEKNİK DESTEK BİRİMİ

Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve standart ses sistemi bulunacaktır. 

İletişim

Dalya Turizm Kongre & Organizasyon Hizmetleri

Yasemin Şimşek

yasemin@dalyatur.com

 Telefon: 0232 464 8830

Faks : 0232 464 8831

372/8 Sokak No:1 Kazımdirik Mahallesi Bornova / İZMİR